Επενδύουμε συνεχώς σε νέες υπηρεσίες και νέες τεχνολογίες με σκοπό να απαντάμε στις ανάγκες σύγχρονων εταιριών. Μερικές από αυτές είναι:


  • Virtualization
  • Cloud computing
  • Διαχείριση Συστημάτων
  • Πολιτικές Ασφάλειας, Αξιολόγηση Ασφάλειας Συστημάτων
  • IP τηλεφωνία
  • Διαχείριση Storage και backup
  • Σχέδια Ανάκτηση από Καταστροφή
  • Σχεδιασμός – Ανάπτυξη και διαχείριση ERP
  • Βάσεις Δεδομένων