Ενσύρματα Δίκτυα

Η Fairynetwork διαθέτει καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων.

Μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου από την οποία εξαρτώνται οι χρήστες σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές δικτυακού εξοπλισμού προκειμένου να διασφαλίσουμε την ποιότητά του αλλά και να ενημερωνόμαστε άμεσα για τα νέα προϊόντα και τις δυνατότητες που παρέχονται.

Έτσι σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιτυγχάνετε την καλύτερη σχέση κόστους/ποιότητας στην αρχική επένδυση και ταυτόχρονα να μειώσετε το κόστος της συντήρησης του δικτυακού εξοπλισμού σας.

Αναλαμβάνουμε:
• Eγκατάσταση και ανάπτυξη τοπικών δικτύων (Intranet), Internet και Extranet
• Ανάλυση – Αξιολόγηση αναγκών
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Intranet – Internet – Extranet
• Virtual Private Network
• Ασφάλεια Δικτύων
• Network Monitoring

Ασύρματη Δικτύωση

Aπαντάμε στις όλο αυξανόμενες ανάγκες των εταιριών για ασύρματη δικτύωση.

Η Fairynetwork αναλαμβάνει:

• Μελέτη Χώρων
• Εγκατάσταση Ασύρματου Εξοπλισμού
• Ασφάλεια Ασύρματου Εξοπλισμού
• Πιστοποίηση Ασύρματων Δικτύων
• Υποστήριξη