Ολοκληρώσαμε με επιτυχία το έργο της μεταφοράς των γραφείων της φαρμακευτικής εταιρίας Astellas.

Ένα έργο σύνθετο και απαιτητικό, για το οποίο μας ανατέθηκε η ευθύνη του σχεδιασμού, της μελέτης και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών (Cisco Call Manager, YSoft Print Management κ.λπ.).

Το όραμα άλλωστε της εταιρίας είναι να φιλοξενεί στα γραφεία της υπαλλήλους και συνεργάτες της απ’ όλο τον κόσμο οι οποίοι να εργάζονται ακριβώς όπως στη χώρα τους.