Μεταφορά και ανάπτυξη νέων γραφείων Astellas Pharma

Ολοκληρώσαμε με επιτυχία το έργο της μεταφοράς των γραφείων της φαρμακευτικής εταιρίας Astellas.

Ένα έργο σύνθετο και απαιτητικό, για το οποίο μας ανατέθηκε η ευθύνη του σχεδιασμού, της μελέτης και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών (Cisco Call Manager, YSoft Print Management κ.λπ.).

Το όραμα άλλωστε της εταιρίας είναι να φιλοξενεί στα γραφεία της υπαλλήλους και συνεργάτες της απ’ όλο τον κόσμο οι οποίοι να εργάζονται ακριβώς όπως στη χώρα τους.