Εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιο μας με την ακόμη μία από τις μεγαλύτερης εταιρίες παροχής λύσεων Cloud. Η AWS προσφέρει αξιόπιστες, επεκτάσιμες και προσιτές υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

H Fairynetwork θα διαθέτει το σύνολο των υπηρεσιών της AWS και τις ανάλογες υπηρεσίες προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη μετάβαση των εταιριών στο μέλλον…