Ολοκληρώσαμε μεγάλο έργο πληροφορικής με τεχνολογίες αιχμής, σε συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές.

Το έργο περιλάμβανε την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία:

VxRail από την Dell. Το VxRail παρέχει την ταχύτερη και απλούστερη διαδρομή για τον μετασχηματισμό των λειτουργιών και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των Data Centers. Το VxRail είναι η ενιαία πλατφόρμα Hyperconverged Infrastructure για κάθε φόρτο εργασίας με χρήση VMware, συμπεριλαμβανομένων των Virtual Desktop infrastructure, compute dense applications, αλλά και για την φιλοξενία παραδοσιακών και σύγχρονων εφαρμογών σε μια πραγματική υβριδική υποδομή cloud.

Η συνεργασία μας με την καταπληκτική. Ιδιαίτερα με το ελληνικό τμήμα.

Cisco Switches. Χρησιμοποιήσαμε ​Cisco Catalyst 9200 και 9300 Series Switches με στόχο την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του δικτύου και των διαφορετικών VLAN’s της εταιρίας. Επίσης δημιουργήθηκε ένα νέο Wireless Network χάρις στον εξαιρετικό Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controller, συνεπικουρούμενο από τα Cisco Catalyst 9120AX Series Access Points.

Checkpoint. Η ασφαλής επικοινωνία της εταιρίας με το Internet και τα υποκαταστήματά της εξασφαλίστηκε με την χρήση δύο (HA) Check Point Quantum 3600 Next Generation Appliances ενώ για τα VPNs των υποκαταστημάτων χρησιμοποιήθηκαν Check Point 1570 Wired Next Generation Appliances.