Πελάτες

H Fairynetwork συνεργάζεται με περισσότερες από 600 επιχειρήσεις.
Αυξάνει το πελατολόγιό της με γρήγορους ρυθμούς αλλά πάντα με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πελάτη – συνεργάτη.

Ενδεικτικό πελατολόγιο


 

Φαρμακευτικές Εταιρίες
Astellas AEBE
Stilvi Pharmaceuticals Α.Ε.

Εκδόσεις, Διαφήμιση, Εκτύπωση
Dousis Com
P&C Γραφικές Τέχνες
Ιδέα & Χρώμα Ε.Π.Ε.
Χρυσοτυπείον Σταυριανόπουλος
Μπέλλος Βασίλειος

Εμπορικές Εταιρίες
ABB Hellas
Rolex Hellas  Α.Ε
Novart Πηγή Α.Ε.&Β.Ε.
Βιβλιοπωλείο Σπόρος
Ι. Κασιμάτης Α.Ε.Ε.Ε.
Unity Shop
Planet Rock
Imperial Salmon House
Homey Group Hellas A.E.
Παγωτοτεχνική Κουστένης

Ναυτιλιακές
Enesel S.A.
Maryville Maritime Inc.
Quintana Ship Management Ltd
Evripos Ship Management Co. Ltd
Α.Ε. Νομικός Shipping Investment Ltd

 

Παροχής Υπηρεσιών
IBM
WWTS
WiPro

Διάφορες Υπηρεσίες
Δημητρίου Ε.Π.Ε.
Alpiq Energy Hellas Α.Ε.
Soltax Λογιστική
SAE Ελλάδος
Kiss Kiss Nails

Κατασκευαστικές – Τεχνικές εταιρίες
ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
URS – ΟΜΕΚ ΑΕ Ιονίας οδού
URS – ΟΜΕΚ ΑΕ Α/Ο Κεντρικής Ελλάδος

Πρεσβείες
Πρεσβεία Πορτογαλίας

Εταιρίες Συμβούλων
Geopolis Α.Ε.Ε.
Sales Development