Εταιρική Παρουσίαση

Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας είναι το πιο σημαντικό μέσο προώθησης για μια σύγχρονη εταιρία. Οι πρωτότυπες ιδέες και ο σωστός σχεδιασμός και υλοποίηση είναι ο κατάλληλος τρόπος για να προβάλλετε την εταιρεία σας με το ελάχιστο κόστος.

• Σχεδιασμός Λογοτύπου

• Σχεδιασμός και εκτύπωση επιστολόχαρτου

• Σχεδιασμός και εκτύπωση φακέλων

• Σχεδιασμός και εκτύπωση folder

• Σχεδιασμός και εκτύπωση εταιρικών καρτών

• Σχεδιασμός και εκτύπωση μηχανογραφικών εντύπων

• Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

• Σχεδιασμός και συντήρηση e-shops.

• Διαφήμιση μέσω Internet