Υπηρεσίες

Επενδύουμε συνεχώς σε νέες υπηρεσίες και νέες τεχνολογίες με σκοπό να απαντάμε στις ανάγκες σύγχρονων εταιριών.

Μερικές από αυτές είναι:

  • Virtualization
  • Cloud computing
  • Διαχείριση Συστημάτων
  • Πολιτικές Ασφάλειας, Αξιολόγηση Ασφάλειας Συστημάτων
  • IP τηλεφωνία
  • Διαχείριση Storage και backup
  • Σχέδια Ανάκτηση από Καταστροφή
  • Σχεδιασμός – Ανάπτυξη και διαχείριση ERP
  • Βάσεις Δεδομένων